Контакти

Співробітники кафедри


Карпець Мирослав Васильович
В.о. завідувача кафедри

Доктор фізико-математичних наук,
професор,

Е-mail: mkarpets@ukr.net

Сидоренко Сергій Іванович
Науковий керівник кафедри

Доктор фізико-математичних наук,
член-кореспондент НАНУ, професор,

Е-mail: sidorenko@kpi.ua

Волошко Світлана Михайлівна
Заст. в.о. завідувача кафедри

Доктор фізико-математичних наук,
професор,

Е-mail: voloshko@kpm.kpi.ua

Макогон Юрій Миколайович
Професор кафедри

Доктор технічних наук, провідний науковий співробітник, професор

Е-mail: y.makogon@kpi.ua

Лоскутова Тетяна Володимирівна
Професор кафедри, Вчений секретар

Доктор технічних наук, доцент

Е-mail: losktv@ukr.net

Конорев Сергій Ігоревич
Вчений секретар кафедри

Кандидат технічних наук, старший викладач кафедри

Е-mail: konorev@kpm.kpi.ua

Бобіна Марина Миколаївна
Доцент кафедри

Кандидат технічних наук, доцент

Е-mail: bobinamn@ukr.net

Іващенко Євген Вадимович
Доцент кафедри

Кандидат технічних наук, доцент

Е-mail: ivashchenko@kpm.kpi.ua

Владимирський Ігор Анатолійович
Доцент кафедри

Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Е-mail: i.vladymyrskyi@gmail.com

Дудка Олександр Іванович
Доцент кафедри

Кандидат технічних наук, доцент

Е-mail: adudka@bigmir.net

Демченко Леся Дмитрівна
Доцент кафедри

Кандидат технічних наук, доцент

Е-mail: demchenko@kpm.kpi.ua

Доній Олександр Миколайович
Професор кафедри

Кандидат технічних наук, доцент

Е-mail: dosha@iff.kpi.ua

Гриненко Катерина Михайлівна
Доцент кафедри

Кандидат технічних наук, доцент

E-mail: grinenkoem@gmail.com

Лобачова Галина Геннадіївна
Доцент кафедри

Кандидат технічних наук

E-mail: galyna@kpm.kpi.ua

Філатов Олександр Валентинович
Доцент кафедри

Доктор фізико-математичних наук

E-mail: tallman_ua@ukr.net

Христенко Вадим Володимирович
Доцент кафедри

Кандидат технічних наук, доцент

E-mail: kvad63@meta.ua

Бурмак Андрій Петрович
Доцент кафедри

Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

E-mail: abyrmak@gmail.com

Аршук Марина Віталіївна
Доцент кафедри

Кандидат технічних наук

E-mail: arshuk_maryna@ukr.net

Котляр Сергій Миколайович
Старший викладач кафедри

Кандидат технічних наук

Е-mail: s.kotlyar@kpi.ua

Балахонова Наталія Олександрівна
Старший викладач кафедри

Кандидат фізико-математичних наук, старший викладач

E-mail: balakhonova@kpm.kpi.ua

Холявко Валерія Вікторівна
Доцент кафедри

Кандидат технічних наук, вчений секретар Вченої Ради, доцент

E-mail: kholiavko@kpm.kpi.ua

Яворський Юрій Васильович
Доцент кафедри

Кандидат фізико-математичних наук, доцент

Е-mail: yar-yra@ukr.net

Франчік Наталія Володимирівна
Старший науковий співробітник

Кандидат технічних наук, асистент

E-mail: franchik@kpm.kpi.ua

Шаповалова Наталія Анатоліївна
Провідний інженер

Секретар екзаменаційної комісії, асистент

E-mail: shapovalova@kpm.kpi.ua

Соловар Олексій Миколайович
Асистент кафедри

Відповіднальний за виховну роботу

E-mail: lexx84@ukr.net

Вербицька Тетяна Іванівна
Старший науковий співробітник

Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, асистент

E-mail: verbitska@kpm.kpi.ua

Шкарбань Руслан Анатолійович
Асистент

Кандидат технічних наук, асистент

E-mail: shkarban@kpm.kpi.ua

Орлов Андрій Костянтинович
Провідний інженер

Кандидат технічних наук, науковий співробітник, асистент

E-mail: orlov@kpm.kpi.ua

Круглов Іван Олександрович
Аспірант кафедри

Інженер 1-ої категорії,
молодший науковий співробітник

E-mail: kruglov@kpm.kpi.ua

Дацюк Оксана Энгельсівна
Провідний інженер

E-mail: kvad63@meta.ua

Циганій Анатолій Іванович
Завідуючий лабораторіями

E-mail: mtom@iff.kpi.ua

Захарова Наталя Іванівна
Інженер кафедри

E-mail: mtom@iff.kpi.ua

Васиьєв Сергій Борисович
Провідний інженер

Профорг кафедри, відповідальний за адміністративно-господарську діяльность

E-mail: vasiliev@kpm.kpi.ua

Мазур Анатолій Іванович
Завідуючий лабораторіями

Відповідальний за матеріально-технічне забезпечення

E-mail: emelianenko@kpm.kpi.ua