Контакти

Наукові школи


На кафедрі фізики металів в період з 1952 року по даний час сформувалась і діє наукова школа в галузі фізики металів “Дифузійне формування градієнтних станів просторово-композиційної природи в мікро- та нанорозмірних шарах, розробка на цій основі технологій створення технічно актуальних функціональних градієнтно-шарових матеріалів, нанотехнологій” або «Дифузійне формування градієнтних станів в мікро- та нанорозмірних шарах, створення на цій основі технологій технічно актуальних функціональних композицій та наноматеріалів» (засновник наукової школи – академік НАН України В.Н. Гриднєв, в даний час керівником наукової школи є член-кор. НАН України С.І. Сидоренко).


Кваліфікаційна карта КФМ

Генеалогічне дерево наукової школи КФМ