Контакти

Освітні програми


КАФЕДРА ФІЗИЧНОГО МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА ТА ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ НАВЧАЄ СТУДЕНТІВ ЗА:

Галуззю знань – 13 Механічна інженерія,

Спеціальністю – 132 Матеріалознавство,

Освітньою програмою (спеціалізацією) – Інжиніринг та комп’ютерне моделювання в матеріалознавстві (в рамках цієї освітньої програми (спеціалізації) кафедра навчає студентів за всіма рівнями освіти)

У НАС ТРИ РІВНЯ ОСВІТИ:

1       Бакалавр (протягом 3 років 9 місяців);

         Бакалавр (протягом 2 років 9 місяців, якщо абітурієнт має диплом молодшого спеціаліста);

Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів (2021 р.)

2       Магістр професійний (1 рік 4 місяці – для роботи в подальшому в сфері високих технологій);

Освітньо-професійна програма підготовки магістра (2021 р.)

         Магістр науковий (1 рік 9 місяців – для подальшої діяльності у міжнародних наукових центрах);

Освітньо-наукова програма підготовки магістра (2021 р.)

3       Доктор філософії (кандидат наук, Ph.D.)