Контакти

Міжнародні програми, гранти, проєкти


Гранти програми ім. Леонарда Ейлера Німецької служби академічних обмінів (DAAD) на проведення досліджень на кафедрі експериментальної фізики університету м. Аугсбург (Німеччина):

Грант № 57483194 (2019/2020) – «Формування скірміонів в  нанорозмірних плівках силіцидів перехідних металів» (проф., д.т.н. Ю.М. Макогон, студенти Д.І. Трубчанінова, В.А. Грищенко);

Грант № 57430023 (2018/2019) – «Формування скірміонів в нанорозмірних силіцидних плівках Mn-Si» (проф., д.т.н. Ю.М. Макогон, студенти М.В. Коваленко, О.С. Бессмертна);

Грант № 57376579 (2017/2018) – «Встановлення закономірностей термічно індукованого формування фазового складу, структури та магнітних властивостей нанорозмірних плівкових композицій на основі FePt і FePd привідпалі у водні» (проф., д.т.н. Ю.М. Макогон, асп. М.Н. Шаміс, студ. П.В. Макушко).

Посилання


Спільний між кафедрами фізики металів КПІ ім. Ігоря Сікорського і Institute of Nanoscience and Nanotechnology NCSR “Demokritos” (Греція), Helmholtz Zentrum Dresden-Rossendorf e.V. (Німеччина), Київським національним університетом імені Тараса Шевченко (Україна), Laboratore de Physique des Solides, Orsay Cedex (Франція), Instituto de Micro y Nanotecnologia (Іспанія), Університетом м. Дебрецен (Угорщина) проєкт «Spintronic Devices for Microwave Detection and Energy Harvesting Applications», що фінансується програмою НАТО «Наука заради миру та безпеки». Термін виконання проєкту – 2020-2023 рр. Науковий керівник проєкту від КПІ ім. Ігоря Сікорського – к.т.н. І.А. Владимирський, науковий консультант – проф. С.І. Сидоренко.


Спільний між кафедрою фізики металів КПІ ім. Ігоря Сікорського і експериментальної фізики університету м. Аугсбург (Німеччина) проєкт «Холодна гомогенізація шаруватих тонких плівок на основі Fe/Pt, індукована дифузійними процесами», що фінансується Німецьким дослідницьким товариством (DFG). Термін виконання проєкту – 2017-2021 рр. Науковий керівник проєкту від КПІ ім. Ігоря Сікорського – к.т.н. І.А. Владимирський, науковий консультант – проф. С.І. Сидоренко.

Посилання


Спільний між кафедрою фізики металів КПІ ім. Ігоря Сікорського і Національним інститутом фізико-хімічних досліджень RIKEN (Японія) проєкт “Структурно-фазові перетворення у поверхневих шарах перехідних металів при низько- та високоенергетичному впливах”. Науковий керівник проєкту від КПІ ім. Ігоря Сікорського – проф. С.І. Сидоренко, виконавці: проф. С.М. Волошко, доц. І.А. Владимирський, ас. А.К. Орлов, асп. І.О. Круглов.

Посилання


Спільний між кафедрою фізики металів КПІ ім. Ігоря Сікорського і школою хімічної інженерії Хебейського університету технологій (Hebei University of Technology) (КНР) проєкт «Створення нових функціональних нанокомпозитів на основі залізонікелевих та мідних сплавів». Наукові керівники проєкту від КПІ ім. Ігоря Сікорського – доц. Л.Д. Демченко, проф. С.І. Сидоренко.


Спільний між кафедрою фізики металів КПІ ім. Ігоря Сікорського і Азербайджанською державною нафтовою академією (Азербайджан) проєкт «Створення нових функціональних матеріалів з пам’яттю форми». Науковий керівник проєкту від КПІ ім. Ігоря Сікорського – доц. Л.Д. Демченко.


Спільний між кафедрою фізики металів КПІ ім. Ігоря Сікорського і Науковим центром Demokritos (Греція) проєкт “Spintronic Radar Detectors”, що фінансувався програмою НАТО «Наука заради миру та безпеки» з метою організації навчально-наукового семінару зі спінтроніки для студентів і молодих вчених. Науковий керівник проєкту від КПІ ім. Ігоря Сікорського – проф. С.І. Сидоренко. Семінар організовано і проведено 19-24 жовтня 2019 р. в м. Афіни (Греція), проф. С.І. Сидоренко і доц. І.А. Владимирський – члени організаційного комітету і лектори семінару. Учасники семінару від КПІ ім. Ігоря Сікорського: ст. викл. А.П. Бурмак, ст. викл. С.І. Конорев, ас. А.К. Орлов, асп. А.Е. Гафаров, асп. П.В. Макушко, студ. Д.І. Трубчанінова, студ. Д. Невесела, Я. Мамчур).

Посилання